TT Agility

TT Agility är en träningstävlingscup och ett utmärkt tillfälle för dig och din hund att träna tävling. Alla är välkomna att deltaga! Icke medlemmar betalar 30 kr/lopp och deltar ej i cupen.

Datum för cupen 2017: 

  • 30 maj
  • 20 juni
  • 22 augusti
  • 26 september
  • 31 oktober

Vid alla tillfällen startar vi klockan 18.00

Regler

De ekipage som inte har startat eller inte tagit sin första pinne i klass 1 än tävlar om titeln Årets Blåbär (plockar ni pinnar och klassar upp er under säsongen tävlar ni givetvis ändå om blåbärstiteln året ut).

De som börjat tävla och plockat sin första pinne eller kommit ännu längre tävlar om titeln Årets TT Agility.
En hund som tidigare vunnit titeln Årets Blåbär får inte tävla om titeln Årets Blåbär utan tävlar om titeln Årets TT Agility.

Cupen består av fem deltävlingar då vi träffas och bygger upp en blåbärsbana (inget slalom, inga balanshinder, ingen platt tunnel, inget däck. Bara hopphinder, tunnlar och eventuellt mur, oxer och långhopp) och en bana med ungefärlig svårighetsgrad klass 2 (samma svårighetsgrad som på inofficiella tävlingar).

I Blåbärsklassen och TT Agility-klass kommer ekipagen att köra samma bana två gånger. Bästa resultat räknas. Alla storlekar tävlar mot varandra men på respektive storleksklass hinderhöjd. Hopphinder och muren i blåbärsklassen ska maximalt ligga på minimihöjd men kan vara lägre (x-small 10 cm, small 20 cm, medium 30 cm, large 40 cm och x-large 50 cm). Resultaten för Årets Blåbär och Årets TT Agility redovisas separat.

För att få deltaga så ska hunden ha uppnått 12 månader för blåbärsklass och 18 månader för resterande TT, vara fullt frisk, vaccinerad och i sådant skick så att den kan och får tävla enligt de officiella agilityreglerna, bedömning sker också enligt dessa. Om hunden inte blivit inmätt kan en inofficiell mätning göras vid första tillfället med hjälp av ansvarig.

Träningstävlingarna är öppna för alla, även de som ej löst ridhuskort vid de tillfällen cupen hålls i ridhuset. Icke medlemmar betalar 30 kr/lopp och deltar ej i cupen.

Vill man bara träna sin hund under tävlingslika förhållanden och exempelvis belöna med leksak är detta tillåtet (godis bör ej användas på banan), detta resulterar dock i diskning.

Alla deltävlingars resultat sparas och skickas till uppsalahundvanner@gmail.com. Vid årsmötet följande år presenteras vinnarna.

Poängberäkning

Alla tävlar mot alla i respektive cup.
Referenstid enligt officiella regler, klass 1:
Man mäter banan och dividerar den med den rekommenderade koofficienten (agilityklass: 2,9 och hoppklass: 3,3) och avrundar till hel sekund. Referenstiden fastställs omedelbart innan första start. Det sammanslagna antal hinderfel och tidsfel som ger slutresultatet.
Alla fem deltävlingars resultat räknas ihop. 

Den hund med högst sammanslagna poäng vinner cupen. Om två hundar har lika höga poäng avgör bäst placering.

Poängräkning för varje deltävling:

1. 25 poäng

2. 20 poäng

3. 18 poäng

4. 16 poäng

5. 14 poäng

6. 13 poäng

7. 12 poäng

8. 11 poäng

9. 10 poäng

10. 9 poäng

Placering 11 och nedåt med godkänt resultat ger 5 poäng. En diskvalificering ger 3 poäng och ett uteblivet deltagande (om ekipaget tidigare deltagit i minst en deltävling) ger 0 poäng.

Om du ännu inte känner dig redo att deltaga i TT så kom och titta, eller välj att köra några få hinder på banan. Det är ett bra sätt att börja vänja hunden vid tävlingsmiljön och har du sett hur det fungerar kanske du vågar ställa upp nästa gång!

Välkommen!

 

Poängställning Årets blåbär

 

Hund

Förare

Summa

1 Idun Johanna 40
2 Pixel Nina 30
3 Leet Nina 28
4 Freja Michaela 26
5 Zombie Sara 25
6 Piri Magnus 19
7 Inez Therese 18
8 Hilda Regina 14
8 Ricki Katarina 14
10 Lina Regina 13
10 Kelly Jonas 13
12 Nika Jonna 11
13 Justos Marlene 9
14 Melvin Sofie 6
14 Dexter Åke 6
16 Ess Karin 3
16 Kimchi Magnus 3

Poängställning Årets TT

 

Hund

Förare

Summa

1 Emil Andrea 37
2 Sky Inge 31
3 Party Enya 25
4 Sydney Enya 20
4 Zeus Caroline 20
 6  Vixen Malin  18
 7  Lovis Malin 16
 8  Morf Sandra 14
9 Milly Michaela 11
 10 Lily Camilla 10
11 Vilja Sofia 6