TT Agility 2018

TT Agility är en träningstävlingscup och ett utmärkt tillfälle för dig och din hund att träna tävling. Alla är välkomna att deltaga! Icke medlemmar betalar 30 kr/lopp och deltar ej i cupen. Anmälan sker via upprop på vår facebooksida.

Datum för cupen 2018: 

  • 6 mars (BB)
  • 10 april (TT)
  • 1 maj (BB)
  • 12 juni (TT)
  • 16 oktober (BB)
  • 30 oktober (TT)
  • 27 november (TT)
  • 18 december (BB)

Vid alla tillfällen startar vi klockan 18.30

Regler

De ekipage som inte har startat eller inte tagit sin första pinne i klass 1 än tävlar om titeln Årets Blåbär (BB) (plockar ni pinnar och klassar upp er under säsongen tävlar ni givetvis ändå om blåbärstiteln året ut).

De som börjat tävla och plockat sin första pinne eller kommit ännu längre tävlar om titeln Årets TT Agility.
En hund som tidigare vunnit titeln Årets Blåbär får inte tävla om titeln Årets Blåbär utan tävlar om titeln Årets TT Agility.

Cupen består av fyra deltävlingar per klass då vi träffas och varannan gång bygger upp en blåbärsbana (BB) (inget slalom, inga balanshinder, ingen platt tunnel, inget däck. Bara hopphinder, tunnlar och eventuellt mur, oxer och långhopp) och varannan gång en bana med ungefärlig svårighetsgrad klass 2 (TT) (samma svårighetsgrad som på inofficiella tävlingar).

Ekipagen kör samma bana två gånger, TT-ekipage är välkomna att deltaga på Blåbär (BB) men utom tävlan och Blåbärsekipage är välkomna att deltaga på TT men utom tävlan, om hunden är över 18 månander. Bästa resultat räknas. Alla storlekar tävlar mot varandra men på respektive storleksklass hinderhöjd. Hopphinder och muren i blåbärsklassen ska maximalt ligga på minimihöjd men kan vara lägre (x-small 10 cm, small 20 cm, medium 30 cm, large 40 cm och x-large 50 cm). Resultaten för Årets Blåbär och Årets TT Agility redovisas separat.

För att få deltaga så ska hunden ha uppnått 15 månader för blåbärsklass och 18 månader för resterande TT, vara fullt frisk, vaccinerad och i sådant skick så att den kan och får tävla enligt de officiella agilityreglerna, bedömning sker också enligt dessa. Om hunden inte blivit inmätt kan en inofficiell mätning göras vid första tillfället med hjälp av ansvarig, anmäl detta i förväg!

Träningstävlingarna är öppna för alla, även de som ej löst ridhuskort vid de tillfällen cupen hålls i ridhuset. Icke medlemmar betalar 30 kr/lopp och deltar ej i cupen.

Vill man bara träna sin hund under tävlingslika förhållanden och exempelvis belöna med leksak är detta tillåtet (godis bör ej användas på banan), detta resulterar dock i diskning.

Alla deltävlingars resultat sparas, sammanställs och redovisas på hemsidan. Vid årsmötet följande år presenteras vinnarna.

Poängberäkning

Alla tävlar mot alla i respektive cup.
Referenstid enligt officiella regler, klass 1:
Man mäter banan och dividerar den med den rekommenderade koofficienten (agilityklass: 2,9 och hoppklass: 3,3) och avrundar till hel sekund. Referenstiden fastställs omedelbart innan första start. Det sammanslagna antal hinderfel och tidsfel som ger slutresultatet.
Alla fyra deltävlingars resultat räknas ihop. 

Den hund med högst sammanslagna poäng vinner cupen. Om två hundar har lika höga poäng avgör bäst placering.

Poängräkning för varje deltävling:

1. 25 poäng

2. 20 poäng

3. 18 poäng

4. 16 poäng

5. 14 poäng

6. 13 poäng

7. 12 poäng

8. 11 poäng

9. 10 poäng

10. 9 poäng

Placering 11 och nedåt med godkänt resultat ger 5 poäng. En diskvalificering ger 3 poäng och ett uteblivet deltagande (om ekipaget tidigare deltagit i minst en deltävling) ger 0 poäng.

Om du ännu inte känner dig redo att deltaga i TT så kom och titta, eller välj att köra några få hinder på banan. Det är ett bra sätt att börja vänja hunden vid tävlingsmiljön och har du sett hur det fungerar kanske du vågar ställa upp nästa gång!

Välkommen!

 

Poängställning Årets blåbär (BB) 2018

  Hund Förare Poäng
1 Diez  Frida 65
2 Gaston Sofia 55
3 Kuma Carola 54
4 Pirri Magnus 50
5 Lisel Sandra 45
6 Inez Therese 30
7 Kimschi  Magnus 23
8 Bailey Karolina  18
9 Elsa Therese 17
10 Bim Helena 3
10 Lus Sandra 3
10 Cookie Karolina  3
10 Olga Marie 3
10 Mara Pepita 3

Poängställning Årets TT 2018

  Hund Förare Poäng
1 Sky Inge 73
2 Emil Andrea 51
3 Pan Aurora 48
4 Daisy Sofia 23
5 Lovis Malin 18
6 Miqro Marie 16
7 Idun Petter 14
8 Ix Emma 13
9 Hera Christian 9
10 Lyra Petter 3
10 Rejsa Petter 3
10 Fri Emma 3
10 Epic Kim 3
10 Lyra Marie 3
10 Vixen Malin 3
10 Vilja  Sofia 3
10 Myzaq Marie 3
10 Nika Jonna 3
10 Luna Annika 3