Lathund för ansvarig

  • Kom i tid
  • Fyll i närvarolistan
    (finns i stugan)
  • Använd gärna reflexväst så att det syns att du är ansvarig
    (finns i stugan)
  • Samla alla, presentera dig och upplys om att träningen sker i samarbete med Studiefrämjandet
  • Lägg upp träningen tillsammans med deltagarna
  • Se till att någon tömmer bajstunnan vid behov