Årets agilityhund

Utmärkelsen Årets agilityhund syftar till att stimulera deltagandet i officiella agilitytävlingar och riktar sig till alla agilityekipage som tävlar för UHV. Segrare i Årets agilityhund tilldelas pris på årsmötet följande år.

Statuter för beräkning av Årets Agilityhund

  • Tävlan om UHV LKK "Årets Agilityhund" är öppen för ekipage som under året tävlat officiellt för UVHLKK.
  • Priset tilldelas den hund som erhållit årets fem bästa resultat i agility- och hoppklass. Minst ett resultat måste vara från agilityklass och minst ett från hoppklass.
  • Tävlingsresultaten omräknas till poäng baserat på placering, antal starter i klassen och klassens svårighetsgrad enligt det uträkningssystem som beskrivs nedan.
  • Utöver dessa poäng kan en poäng ges för "odiskat" lopp, förutsatt att loppet inte ger andra poäng.
  • Hund som under året blivit uppflyttat får tävla om Årets Agilityhund med resultat från samtliga klasser de tävlat i.
  • Minst tre resultat måste komma från tävlingar i Sverige.

Kvalificeringsåret sträcker sig från den 1 januari till den 31 december. Föraren ansvarar själv för att skicka in de fem bästa resultaten under året till uppsalahundvanner@gmail.com senast den 7e januari nästkommande år. Du redovisar dina fem bästa resultat genom att maila skärmpdumpar på resultaten från dina fem utvalda tävlingar. Ta skärmdumpar av resultaten och ange datum för dessa, så att de lätt kan hittas i listan. För att underlätta ber vi er att själva även räkna ut poängen för varje resultat!

Ex:
2016-06-12
Agilityklass 1
Plac 4/17
Poäng: 67

Mall för poängberäkning Placeringspoäng
1:a plats - 100, 2:a - 80, 3:a - 60, 4:a - 50, 5:a - 40, 6:a - 30, 7:a - 20, 8:a - 15, 9:a - 10, 10:a - 5 poäng

Tilläggspoäng
Vid placering 1-10 delas 1 poäng ut per deltagare i klassen

"Gå runt-poäng"
1 poäng, till ekipage som utan att diska sig deltagit i en officiell klass utan att placera sig bland de tio bästa

Svårighetskoefficienter
För att särskilja svårighetsgraden mellan de olika klasserna multipliceras summan av Placeringspoäng och Tilläggspoäng med en ”svårighetskoefficient” enligt nedan. Eventuella ”Gå-runt-poäng” behöver inte multipliceras med någon koefficient.

  • Officiell klass I: Placeringspoäng + Tilläggspoäng x 1,0
  • Officiell klass II: Placeringspoäng + Tilläggspoäng x 1,3
  • Officiell klass III: Placeringspoäng + Tilläggspoäng x 1,5

Beräkningsexempel
Anna och Fido kommer 2:a av 30 startande på en officiell tävling i klass II. Detta ger 80 placeringspoäng och 30 tilläggspoäng, dvs totalt 110 poäng. Eftersom poängen togs i klass II ska de multipliceras med  svårighetskoefficient 1,3 vilket ger Anna och Fido totalt 143 poäng att tillgodoräkna sig till tävlingen om  årets agilityhund på UHV LKK.