Årets lydnadshund

Utmärkelsen Årets lydnadshund syftar till att stimulera deltagandet i officiella lydnadsprov.
Poäng kan erhållas av alla ekipage som är aktiva medlemmar i UHV.
De flesta lydnadsprov arrangeras av SBK klubbar och kravet idag är att du måste vara medlem i SBK klubb för att delta i lydnadsprov arrangerade av SBK. Vid de tillfällen en SKK klubb anordnar lydnadsprov har du rätt att starta för UHVLKK. Priset för Årets lydnadshund delas ut till det ekipage som fått ihop flest poäng under året enligt poängtabell och regler här nedan.

Kvalificeringsåret sträcker sig från den 1 januari till den 31 december. Föraren ansvarar själv för att skicka in de två bästa resultaten under året till uppsalahundvanner@gmail.com senast den 7e januari nästkommande år. 
Du redovisar dina två bästa resultat genom att maila startkorten och resultatlistorna från dina två utvalda tävlingar. (startkortet och resultatlistan hittar du på SBK-tävling under ”Mitt konto” och ”Mina starter”. Under Resultat så kan du klicka på symbolerna längst till höger för att ladda ner startkortet och resultatlistan.)  Tänk på att lägga till en kommentar om det är din första officiella start då detta inte syns på startkort eller resultatlista.


Regler:

  • Tävlingar som ger poäng är officiella lydnadsprov som anordnas av Svenska Kennelklubben eller Svenska Brukshundklubben eller klubb ansluten till dem. Du får också poäng för officiella tävlingar inom Norden samt SM.
  • Rätt att erhålla poäng har alla aktiva medlemmar i UHVLKK med hund som uppfyller kraven för start i officiella lydnadsprov. Tävlande som under året bytt klubb får endast tillgodoräkna sig de tävlingar då ekipaget var medlemmar i UHVLKK.
  • Poäng erhålls för de två inskickade resultaten som ger poäng enligt nedanstående poängberäkning
  • Ett ekipage = en förare och en hund. Förare som tävlar med olika hundar samt hund som tävlar med olika förare erhåller poäng separat för varje särskild ekipagekombination. Alla förare måste vara medlemmar i UHVLKK.
  • Segrare i Årets lydnadshund  är den hund som erhåller flest poäng enligt nedanstående poängberäkning oavsett svårighetsklass. Om två ekipage slutar på samma poäng vinner det ekipage som uppnått det bästa enskilda resultatet. (Flest 1:a pris osv)
Pris Startklass Klass 1 Klass 2 Klass 3
1:a pris 15p 25p 35p 50p
2:a pris 10p 20p 30p 40p
3:e pris 5p 10p 15p 20p
0 pris (fullföljt) 1p 2p 4p 8p
LP 20p 30p 40p 60p
SELCH       75p
Bonuspoäng ----- ----- ----- -----
Första officiella start 10p      
Klassvinst 20p      
SM vinst 100p      
SM plac 2-5 70p      
SM plac 6-10 50p      
SM start 30p      

1 extra poäng för varje tävlande du har bakom dig. Ex; Du placerar dig 2 av 15 starter ger dig 13 extra poäng.