Årets rallylydnadshund

Utmärkelsen Årets rallylydnadshund syftar till att stimulera deltagandet i officiella rallylydnadstävlingar.

Priset för Årets Rallylydnadshund delas ut till den hund som fått ihop flest poäng under året enligt poängberäkningen nedan.

Kvalificeringsåret sträcker sig från den 1 januari till den 31 december. Föraren ansvarar själv för att skicka in de tre bästa resultaten under året till uppsalahundvanner@gmail.com senast den 7e januari nästkommande år.


Du redovisar dina tre bästa resultat genom att maila startkorten och resultatlistorna från dina tre utvalda tävlingar. (startkortet och resultatlistan hittar du på SBK-tävling under ”Mitt konto” och ”Mina starter”. Under Resultat så kan du klicka på symbolerna längst till höger för att ladda ner startkortet och resultatlistan.)  Tänk på att lägga till en kommentar om det är din första officiella start då detta inte syns på startkort eller resultatlista.

Regler:

  • Tävlingar som ger poäng är officiella rallylydnadstävlingar som anordnas av Svenska Kennelklubben eller Svenska Brukshundklubben. Du får också poäng för officiella tävlingar inom Norden samt SM.
  • Rätt att erhålla poäng har alla som startar för UHVLKK med hund som uppfyller kraven för start i officiella rallylydnadstävlingar. Tävlande som under året bytt klubb får endast tillgodoräkna sig de tävlingar då ekipaget var tävlande för UHVLKK.

 

  • Poäng erhålls för de tre inskickade resultaten som ger poäng enligt nedanstående poängberäkning
  • Ett ekipage = en förare och en hund. Förare som tävlar med olika hundar samt hund som tävlar med olika förare erhåller poäng separat för varje särskild ekipagekombination. Alla förare måste vara medlemmar i UHVLKK.

 

  • Segrare i Årets rallylydnadshund  är det ekipage som erhåller flest poäng enligt nedanstående poängberäkning oavsett svårighetsklass. Om två ekipage slutar på samma poäng vinner det ekipage som uppnått det bästa enskilda resultatet. (Flest Godkända resultat osv)

Poängen räknas ut genom att ta resultatet för tävlingen, ex erhåller du 82 poäng ger detta 82 poäng. Därefter ges tilläggspoäng enligt följande:

Tilläggspoäng Nybörjare Fortsättning Avancerad Mästare
  15p 25p 35p 50p
Pallplats 1-3 5p 10p 15p 25p
Vinst 10p 20p 30p 40p

Bonuspoäng
Första officiella start 10p

1 extra poäng för varje tävlande du har bakom dig. Ex; Du placerar dig 2 av 15
starter ger dig 13 extra poäng.