Boka planerna

Sommartid vistas vi i Hågadalen där vi har två planer – lilla och stora planen. Varje plan bokas separat. 

För medlemmar kostar det 150kr/h att boka bana, förutsatt att alla närvarande är medlemmar i klubben. Om en extern klubb, förening eller person som inte är medlem i klubben vill hyra bana/ridhuset kostar det 350kr/h.  

Är du intresserad av att boka stora eller lilla planen? Maila en förfrågan till styrelsen på uppsalahundvanner@gmail.com. Det aktuella bokningsläget kommer att ses över och styrelsen har rätt att avslå förfrågan om banorna redan är väldigt uppbokade. Styrelsen återkommer så snart som möjligt med besked om bokningen beviljas eller ej.

Välkommen med din bokningsförfrågan!

Stora plan

tränabanan

Lilla plan

Lilla Planen Hågadalen