Blåbärs-cup 2022

Blåbärscupen är ett utmärkt tillfälle för dig och din hund att träna tävling. Alla medlemsekipage som inte startat än eller inte tagit sin första pinne i klass 1 är välkomna att tävla om titeln Årets Blåbär!

Datum:
Söndag 11 september 2022 - A + B lopp
Söndag 25 september 2022 - A + B lopp

Regler

De ekipage som inte har startat eller inte tagit sin första pinne i klass 1 än tävlar om titeln Årets Blåbär (plockar ni pinnar och klassar upp er under säsongen tävlar ni givetvis ändå om blåbärstiteln året ut).
De som börjat tävla och plockat sin första pinne eller kommit ännu längre får vara med och deltaga men utom tävlan.
En hund som tidigare vunnit titeln Årets Blåbär får inte tävla om titeln Årets Blåbär utan är välkommen att tävla i TT-cupen.

Cupen består av deltävlingar då vi träffas och bygger upp en blåbärsbana (inget slalom, inga balanshinder, ingen platt tunnel, inget däck. Bara hopphinder, tunnlar och eventuellt mur, oxer och långhopp). Alla storlekar tävlar mot varandra men på respektive storleksklass hinderhöjd. Hopphinder och muren i blåbärsklassen bör ligga på minimihöjd (x-small 10 cm, small 20 cm, medium 30 cm, large 40 cm och x-large 50 cm) men kan ev vara högre pga pga hinder som ej går att sänka till minimihöjd.

För att få deltaga så ska hunden ha uppnått 15 månader, vara fullt frisk, vaccinerad och i sådant skick så att den kan och får tävla enligt de officiella agilityreglerna, bedömning sker också enligt dessa. Om hunden inte blivit inmätt kan eventuellt en inofficiell mätning göras vid första tillfället med hjälp av ansvarig, anmäl detta i förväg!

Vill man bara träna sin hund under tävlingslika förhållanden och exempelvis belöna med leksak är detta tillåtet (godis bör ej användas på banan), detta resulterar dock i diskning.

Alla deltävlingars resultat sparas, sammanställs och redovisas på hemsidan. Vid årsmötet följande år presenteras vinnaren.

Poängberäkning

Alla tävlar mot alla

Referenstid enligt officiella regler, klass 1:
Man mäter banan och dividerar den med den rekommenderade koofficienten (agilityklass: 2,9 och hoppklass: 3,3) och avrundar till hel sekund. Referenstiden fastställs omedelbart innan första start. Det sammanslagna antal hinderfel och tidsfel som ger slutresultatet.

Alla deltävlingars resultat räknas ihop.
Den hund med högst sammanslagna poäng vinner cupen. Om två hundar har lika höga poäng avgör bäst placering.

Poängräkning för varje deltävling:
1. 25 poäng
2. 20 poäng
3. 18 poäng
4. 16 poäng
5. 14 poäng
6. 13 poäng
7. 12 poäng
8. 11 poäng
9. 10 poäng
10. 9 poäng

Placering 11 och nedåt med godkänt resultat ger 5 poäng. En diskvalificering ger 3 poäng och ett uteblivet deltagande (om ekipaget tidigare deltagit i minst en deltävling) ger 0 poäng.

Välkommen!

Poängställning Årets Blåbär 2022

 

Hund

Förare

Summa

1 Fasa Andrea Lindgren 77
2 Freddie Therese Ringbom 73
3 Rusa Ann Lindgren 61
4 Nemo Karin Landgren 43
5 Fiona Hanna Josefsson 34
6 Mio Lotta Bergman 25
7 Hannibal Stina Fex Hell 6
7  Flappi  Jan Wittke
7  Marvel  Elina Haapala 6