Dokument

Allmänna dokument
Dopingreglemente

Regler Agility
Regler Lydnad
Regler Rallylydnad


Klubbdokument

2024

Inbjudan årsmöte

Resultat- och balansrapport 2023
Revisorberättelse 2023
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024
Budget 2024
Valberedningens förslag 2024

Årsmötesprotokoll 2024

2023

Dagordning årsmöte
Inbjudan årsmöte

Resultat och balansrapport 2022
Revisorsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023
Budget 2023
Valberedningens förslag 2023
Konstituerande styrelsemöte protokoll 2023
Årsmötesprotokoll 2023

2022

Inbjudan årsmöte
Resultat och balansrapport 2021
Revisorsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsplan 2022
Budget 2022
Valberedningens förslag 2022
Årsmötesprotokoll 2022

2021

Inbjudan årsmöte

Budget 2021
Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Resultat och balansrapport 2020
Revisorsberättelse 2020
Valberedningens förslag 2021
Årsmötesprotokoll 2021
Konstituerande styrelsemöte protokoll 2021

2020

Protokoll årsmöte 2020
Protokoll konstituerande styrelsemöte 2020

Inbjudan årsmöte
Budget 2020
Verksamhetsplan 2020
Resultat och balansrapport 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Revisorsberättelse 2019

2019

Protokoll årsmöte 2019

Inbjudan årsmöte 2019

Budget 2019
Verksamhetsplan 2019
Resultat och balansrapport 2018
Verksamhetsberättelse 2018
Revisorsberättelse 2018

2018

Protokoll årsmöte 2018
Protokoll konstituerande styrelsemöte 2018

Inbjudan årsmöte 2018
Revisorsberättelse 2018
Versamhetsplan 2018
Budget 2018

Verksamhetsberättelse 2017
Resultat- och balansrapport 2017

2017

Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Revisorsberättelse 2017
Valberedningens förslag 2017
Budget 2017
Resultat - och balansräkning 2016
Protokoll årsmöte 2017
Protokoll konstituerande styrelsemöte 2017


Tidigare dokument

Protokoll årsmöte 2016
Inbjudan årsmöte 2016
Verksamhetsplan 2016
Valberedningens Förslag 2016
Budget 2016
Resultat och balansräkning 2015

Revisorsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016

 Valberedningens förslag 2015
 Kallelse till Årsmöte 2015
Verksamhetsplan 2015
 Verksamhetsberättelse 2014
 Revisionsberättelse 2014
Budget 2015
Protokoll konstituerande styrelsemöte 2014-01-23
Protokoll årsmöte 2014
Dagordning för årsmötet 2014
Resultat och balansräkning 2013
Revisorsberättlese 2013
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsplan 2014
Budget 2014
Valberedningens förslag 2014

Dagordning för årsmötet 2013
Resultat och balansräkning 2012
Revisorsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsplan 2013
Budget 2013

Verksamhetsberättelse 2010-2011
Budget 2012
Bokslut 2011
Verksamhetsplan 2012