Blåbärscupen 2024

Blåbärscupen är ett utmärkt tillfälle för dig och din hund att träna tävling. Alla medlemsekipage som inte startat än eller inte tagit sin första pinne i klass 1 är välkomna att tävla om titeln Årets Blåbär! Cupen består av fyra deltävlingar där poäng från respektive deltävlingar slås samman för att kora en totalvinnare!

Anmälan sker via upprop på vår facebooksida (det går även bra att anmäla sig på plats).

Datum:
Måndag 18 mars
Tid: 18.00-21.00
Plats: Knivsta Hundsportcenter

Övriga datum uppdateras löpande!

Regler

De ekipage som inte har startat eller inte tagit sin första pinne i klass 1 än tävlar om titeln Årets Blåbär (plockar ni pinnar och klassar upp er under säsongen tävlar ni givetvis ändå om blåbärstiteln året ut).
De som börjat tävla och plockat sin första pinne eller kommit ännu längre får vara med och deltaga men utom tävlan. En hund som tidigare vunnit titeln Årets Blåbär får inte tävla om titeln Årets Blåbär utan är välkommen att tävla i TT-cupen.

Cupen består av deltävlingar då vi träffas och bygger upp en blåbärsbana (inget slalom, inga balanshinder, ingen platt tunnel, inget däck. Bara hopphinder, tunnlar och eventuellt mur, oxer och långhopp). Ekipagen kör samma bana två gånger, bästa resultat räknas. Alla storlekar tävlar mot varandra men på respektive storleksklass hinderhöjd. Hopphinder och muren i blåbärsklassen bör ligga på minimihöjd (x-small 10 cm, small 20 cm, medium 30 cm, large 40 cm och x-large 50 cm) men kan ev vara högre pga pga hinder som ej går att sänka till minimihöjd.

För att få deltaga så ska hunden ha uppnått 15 månader, vara fullt frisk, vaccinerad och i sådant skick så att den kan och får tävla enligt de officiella agilityreglerna, bedömning sker också enligt dessa. Om hunden inte blivit inmätt kan eventuellt en inofficiell mätning göras vid första tillfället med hjälp av ansvarig, anmäl detta i förväg!

Träningstävlingarna är gratis och öppna för alla medlemmar

Vill man bara träna sin hund under tävlingslika förhållanden och exempelvis belöna med leksak är detta tillåtet (godis bör ej användas på banan), detta resulterar dock i diskning.

Alla deltävlingars resultat sparas, sammanställs och redovisas på hemsidan. Vid årsmötet följande år presenteras vinnarna.

Poängberäkning

Alla tävlar mot alla

Referenstid enligt officiella regler, klass 1:
Man mäter banan och dividerar den med den rekommenderade koofficienten (agilityklass: 2,9 och hoppklass: 3,3) och avrundar till hel sekund. Referenstiden fastställs omedelbart innan första start. Det sammanslagna antal hinderfel och tidsfel som ger slutresultatet.

Alla deltävlingars resultat räknas ihop.
Den hund med högst sammanslagna poäng vinner cupen. Om två hundar har lika höga poäng avgör bäst placering.

Poängräkning för varje deltävling:
1. 25 poäng
2. 20 poäng
3. 18 poäng
4. 16 poäng
5. 14 poäng
6. 13 poäng
7. 12 poäng
8. 11 poäng
9. 10 poäng
10. 9 poäng

Placering 11 och nedåt med godkänt resultat ger 5 poäng. En diskvalificering ger 3 poäng och ett uteblivet deltagande (om ekipaget tidigare deltagit i minst en deltävling) ger 0 poäng.

Om du ännu inte känner dig redo att deltaga i blåbärscupen så kom och titta, eller välj att köra några få hinder på banan. Det är ett bra sätt att börja vänja hunden vid tävlingsmiljön och har du sett hur det fungerar kanske du vågar ställa upp nästa gång!

Välkommen!

Poängställning Årets Blåbär 2024

  Hund Förare Poäng
1      
2      
3      
4      
5      
6      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

 

 

TT-cupen 2024

TT-cupen och ett utmärkt tillfälle för dig och din hund att träna tävling. Alla är medlemsekipage är välkomna att tävla om titeln Årets TT! Cupen består av fyra deltävlingar där poäng från respektive deltävlingar slås samman för att kora en totalvinnare!

Anmälan sker via upprop på vår facebooksida (det går även bra att anmäla sig på plats).

Datum:
Måndag 19 februari
Tid: 18.00-21.00
Plats: Knivsta Hundsportcenter

Övriga datum uppdateras löpande!

Regler

De som börjat tävla och plockat sin första pinne eller kommit ännu längre tävlar om titeln Årets TTDe som tävlar i Blåbärscupen får vara med och deltaga men utom tävlan, förutsatt att hunden är äldre än 18 månader.

Cupen består av deltävlingar då vi träffas och bygger upp en bana med ungefärlig svårighetsgrad klass 2 (samma svårighetsgrad som på inofficiella tävlingar). 
Ekipagen kör samma bana två gånger. Bästa resultat räknas. Alla storlekar tävlar mot varandra men på respektive storleksklass hinderhöjd. 

För att få deltaga så ska hunden ha uppnått 18 månader, vara fullt frisk, vaccinerad och i sådant skick så att den kan och får tävla enligt de officiella agilityreglerna, bedömning sker också enligt dessa. Om hunden inte blivit inmätt kan eventuellt en inofficiell mätning göras vid första tillfället med hjälp av ansvarig, anmäl detta i förväg!

Träningstävlingarna är gratis och öppna för alla medlemmar.

Vill man bara träna sin hund under tävlingslika förhållanden och exempelvis belöna med leksak är detta tillåtet (godis bör ej användas på banan), detta resulterar dock i diskning.

Alla deltävlingars resultat sparas, sammanställs och redovisas på hemsidan. Vid årsmötet följande år presenteras vinnarna.

Poängberäkning

Alla tävlar mot alla.

Referenstid enligt officiella regler, klass 1:
Man mäter banan och dividerar den med den rekommenderade koofficienten (agilityklass: 2,9 och hoppklass: 3,3) och avrundar till hel sekund. Referenstiden fastställs omedelbart innan första start. Det sammanslagna antal hinderfel och tidsfel som ger slutresultatet.

Alla deltävlingars resultat räknas ihop. 
Den hund med högst sammanslagna poäng vinner cupen. Om två hundar har lika höga poäng avgör bäst placering.

Poängräkning för varje deltävling:
1. 25 poäng
2. 20 poäng
3. 18 poäng
4. 16 poäng
5. 14 poäng
6. 13 poäng
7. 12 poäng
8. 11 poäng
9. 10 poäng
10. 9 poäng

Placering 11 och nedåt med godkänt resultat ger 5 poäng. En diskvalificering ger 3 poäng och ett uteblivet deltagande (om ekipaget tidigare deltagit i minst en deltävling) ger 0 poäng.

Om du ännu inte känner dig redo att deltaga i TT-cupen så kom och titta, eller välj att köra några få hinder på banan. Det är ett bra sätt att börja vänja hunden vid tävlingsmiljön och har du sett hur det fungerar kanske du vågar ställa upp nästa gång!

Välkommen!

Poängställning Årets TT 2024

  Förare Hund Poäng
1 Kim Flo 25
2 Elin s Nässla 20
3 Henrik Ninya 18
4 Mary Kelly 16
5 Elin T Amanda 14
6 Magnus Pan 13
7 Jonas Ripley 12
8 Nao Prim 11
9 Felicia Leka 10
10 Aurora Bixi 3
10 Elin T Elsa 3
10 Elina Marvel 3
10 Lotta Milo 3
10 Felicia Zona 3